Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Zbiór często zadawanych pytań

Increase Normalny Decrease
zamknij

Przede wszystkim z zagranicznego urzędu stanu cywilnego trzeba uzyskać oryginał aktu stanu cywilnego i przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula na język polski. W sprawie szczegółowych informacji należy skontaktować się z kierownikiem USC miejsca złożenia wniosku o wpisaniu aktu do polskich ksiąg.

zamknij

Nie ma rezerwacji. Ustalenie daty ślubu następuje po złożeniu kompletu dokumentów przez narzeczonych w wybranej siedzibie USC na terenie miasta stołecznego Warszawy. Najkrótszy ustawowy okres oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego to miesiąc.

zamknij

Tak, trzeba przesłać do dowolnej siedziby USC na terenie miasta stołecznego Warszawy wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia podając wszystkie swoje dane personalne, adres korespondencyjny, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki oraz miejsce urodzenia (szpital, dzielnica). Jeśli odpis podlega opłacie skarbowej do wniosku trzeba dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty (22 zł odpis skócony, 33 zł odpis zupełny) na konto dzielnicy, w której znajduje się właściwa siedziba USC wydająca odpis.

zamknij

Tak, ale trzeba wykazać interes prawny np. okazać pismo z sądu o toczącej się sprawie spadkowej.

zamknij

Tak, obecność tłumacza jest konieczna. Tłumacz powinien ze sobą posiadać dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz dowód osobisty.

zamknij

Niezbędne dokumenty konieczne do zawarcia związku małżeńskiego to:

  • w przypadku panny i kawalera: odpis skrócony aktu urodzenia, dowód osobisty;
  • w przypadku osób rozwiedzionych : odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocna sentencja wyroku rozwodowego ( oryginał), dowód osobisty;
  • w przypadku wdowy lub wdowca : odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, dowód osobisty;
  • w przypadku cudzoziemca : paszport, oryginał aktu urodzenia oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski, dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo,dodatkowo jeśli jest osobą rozwiedzioną oryginał wyroku rozwodowego oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski, a jeśli jest wdową lub wdowcem - dodatkowo dokument stwierdzający zgon współmałżonka oraz jego urzędowe tłumaczenie.
    Jeśli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem miejscowym cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo danego państwa nie przewiduje takiego zaświadczenia, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia dokumentu.
zamknij

Nie, nie ma tzw. rejonizacji, co oznacza, że wszystkie sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego można załatwić w każdej z 15 siedzib USC m.st. Warszawy na terenie miasta stołecznego.

zamknij

Osoby urodzone w Warszawie mogą otrzymać odpis w dowolnej siedzibie USC w Warszawie - w stołecznym Urzędzie Stanu Cywilnego nie ma tzw. rejonizacji dzielnicowej. Jeśli natomiast ktoś urodził się poza Warszawą - w USC przypisanym do danej miejscowości.

zamknij

Według obowiązujących reguł prawnych jest na to przewidziany termin trzymiesięczny od uzyskania wyroku rozwodowego; przy załatwianiu formalności w urzędzie stanu cywilnego należy dysponować sentencją wyroku rozwodowego.

zamknij

Rozwiązanie zależy od rodzaju błędu. Generalnie: błędy pisarskie prostuje Kierownik USC, inne - sąd.

zamknij

Ustawowy okres oczekiwania na ślub można skrócić z ważnych, osobistych powodów - ocena należy do Kierownika USC.

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.