Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Sonda

W jakiej formie chciałby Pan/Pani wnosić opłatę skarbową w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Siedziba USC w Dzielnicy Wesoła

Increase Normalny Decrease
IV Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego Dane adresowe:
ul. I Praskiego Pułku 33
05-075 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel.: + 48 22 443 41 98
fax: + 48 22 443 41 97

Siedziba USC przy ul. I Praskiego Pułku 33 wchodzi w skład IV Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego

Można tu załatwić nastepujące sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego:

  • złożyć wniosek o wydanie skróconego lub zupełnego odpisu z aktu stanu cywilnego,
  • odpisu na tzw. druku wielojęzycznym,
  • dokonać rejestracji urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa,
  • otrzymać zaświadczenieo zdolności prawnej do zawarcia zwiazku małżeńskiego za granicą,
  • złożyć dokumenty do sporządzenia wniosku o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Przy siedzibie zlokalizowana jest także sala ślubów .

Godziny pracy: poniedziałki 8.00-18.00, wtorki-piątki 8.00-16.00.

Lokalizacja siedziby: Urząd Dzielnicy Wesoła.