Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Siedziba USC w Dzielnicy Wola

Increase Normalny Decrease
Siedziba USC w Dzielnicy Wola

Główna siedziba II Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego mieści się w budynku Urzędu Dzielnicy Wola.

Można tu dokonać wszystkich czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, czyli:

  • złożyć wniosek o wydanie skróconego lub zupełnego odpisu z aktu stanu cywilnego,
  • złożyć wniosek o wydanie odpisu na tzw. druku wielojęzycznym,
  • dokonać rejestracji urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • otrzymać zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  • złożyć dokumenty do sporządzenia wniosku o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Godziny pracy: poniedziałki - 8-18, wtorki-piątki - 8-16.

Mieści się tu również sala ślubów.

Sonda

W jakiej formie chciałby Pan/Pani wnosić opłatę skarbową w Urzędzie Stanu Cywilnego?