Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Akty stanu cywilnego

Increase Normalny Decrease
opublikowano: 28 października 2009 - 15:13, Małgorzata Drwięga

Czym są? Co stwierdza się na ich podstawie? W jakich sytuacjach życiowych są niezbędne?

Z archiwum USC fot. Z archiwum USC

Akty stanu cywilnego są jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Na ich podstawie stwierdza się stan cywilny i rodzinny osób. Niezbędne są do wydania dowodów osobistych lub paszportów, prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych.

Stanowią źródło informacji niezbędnych w wielu dziedzinach życia społecznego, takich jak działania związane z ewidencjonowaniem ludności, statystyki dla potrzeb głównego Urzędu Statystycznego czy opracowania naukowe.

W urzędzie stanu cywilnego akty są przechowywane przez 100 lat. Po upływie tego czasu przekazywane są do Archiwum Państwowego.

Sonda

W jakiej formie chciałby Pan/Pani wnosić opłatę skarbową w Urzędzie Stanu Cywilnego?